Hutt dir och scho schlecht Erfarunge mam Bus/Zuch gemaach,

Hutt dir och scho schlecht Erfarunge mam Bus/Zuch gemaach,

Hutt dir och scho schlecht Erfarunge mam Bus/Zuch gemaach, déi iwwerfëllt sinn, ze spéit kommen oder ausfalen? 🤷‍♂
De notzt den ëffentlechen Transport a weess, datt et de Moment nach laang net perfekt ass.
👉 Eis Prioritéiten op